Referenties

Theo de Man, stagebegeleider/zorg coördinator Mytylschool de Brug, Rotterdam
Het was zonder meer opvallend hoe aandachtig er door de leerlingen werd geluisterd en hoeveel vragen er aan Josje werden gesteld. En niet alleen voor de leerlingen was het speciaal; alle aanwezige begeleiders waren net zo goed onder de indruk. Ze imponeerde mij met haar duidelijke en inspirerende verhaal waarmee ze onze leerlingen absoluut weer een duwtje in de goede richting heeft gegeven. Mij heeft haar verhaal weer laten zien dat het naast het onderwijs dat we geven van heel groot  belang is om ons intensief bezig te houden met het voorbereiden van de leerlingen op het leven na onze school. En ook dat dit leven dan mooi, waardevol  en inspirerend kan zijn.


Marnix de Leeuw, directeur Lichtenbeek, school voor Speciaal Onderwijs, Arnhem
Josje neemt de luisteraar mee in haar eigen ervaringen, waarbij duidelijk wordt dat de afhankelijkheid die er is, omgebogen moet worden naar het initiatief van de jongere om de juiste vragen te stellen. Je wordt in deze workshop aan het denken gezet over veel dagelijkse zaken die voor velen vanzelfsprekend zijn, maar voor een jongere met een beperking dat absoluut niet zijn. Na het verhaal van Josje ben je je daar weer helemaal van bewust.


Barbara de Leeuw, moeder cliënt
Josje Hillenaar is sinds enige jaren werkzaam als individueel begeleider voor mijn oudste zoon en heeft in die jaren laten zien niet alleen een kundig pedagoog te zijn, maar ook een kundig begeleider. Josje staat niet boven, maar naast de persoon die zij begeleidt. Respect is voor haar een belangrijk woord en zij gaat uit van de eigen kracht, zonder de ander te overvragen. Josje als pedagoog of begeleider is een absolute aanrader. Ik stel me te allen tijde beschikbaar indien u als lezer meer informatie over Josje wilt inwinnen.


Hetty Damme, leerkracht Mytylschool de Brug, Rotterdam
Ik wil je nogmaals complimenten geven over je invulling van de ouderavond op mytylschool 'de Brug". Ik was blij jouw verhaal te mogen horen en mee te maken hoe dit ook bij de ouders aankwam. Je bleef daarbij tegelijk open en meedenkend, en toch ook weer dicht bij jezelf. Dat maakt de inhoud van je presentatie zo waardevol, de combinatie van jouw persoonlijkheid, naturel, met de nodige kennis en levenservaring erbij.

 

Reageren is niet mogelijk